Yhdistys

Yhdistyksen nimi on Saarijärven Työttömät r.y. ja kotipaikka Saarijärven kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Työttömien Valtakunnalliseen Yhteistoimintajärjestöön.

Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa asemansa parantamiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää työttömien iltama- ja informaatiotilaisuuksia, harrastus-, virkistys-, opinto-, urheilu- ja raittiustoimintaa.

Yhdistys voi tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja järjestöille ja ottaa kantaa toimialaansa liittyvissä asioissa.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa asianomaisen luvan mukaan kahvilan toimintaa.

Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen.
Työttömiksi näissä säännöissä katsotaan työttömät työnhakijat, lomautetut, työttömyyskorvausta saavat lyhennettyä työaikaa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat sekä työllisyysvaroin määräajaksi työllistetyt.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti